Forsiden     -      Grækenland på Cykel      -     Externalisering     -      Dansk Data Support A/S    

Stolt af....

Det er viljesakten/dådskraften*, der tæller i min karakterbog, meget gerne kombineret med den visdom der ligger i, at ens præstation sker indenfor de områder, hvor man er forhånds-begunstiget f.x. i form af  evner og talent.
(*Dådskraft er er herligt svensk ord, som forudsætter vilje, mod, determination og vedholdenhed.)
 

Hvis jeg skulle være forhånd-begunstiget med evner og talent, så har det at gøre med viden og fantasi specielt på det filosofiske- og naturvidenskabelige felt.

Dette viser sig i de udvalgte livspræstationer:

1)     Grækenlandsturen var affødt af en dyb kærlighed til den græske ånd – specialt Platon og Sokrates

2)     Min universitets-opgave var en exceptionelt ambisiøs bestræbelse på at opstille en fælles-formel for biosfærens- samt menneskets kultur-evolution.

3)     Opbygningen af Dansk Data Support A/S skete umiddelbart efter, at jeg havde været medstifter af DAIS (Dansk Artificiel Intelligence Selskab). Men det lykkedes mig aldrig at finde en økonomisk niche for sådanne DAIS-aktiviteter. 

Mit credo, der ligger til grund for 2) og 3) lyder:

Øjeblikket vi lever i – er en storladen eksplosion af forandring i Jordens biosfære – en mægtig omvæltning, der kan sammenlignes med en supernova-eksplosion på det fysiske plan.

Men revet med af forandrings-eksplosionen og blændet af fremtids-chok ser, hører og forstår vi intet.

Vi bevarer fatningen ved at tage et år ad gangen og lader ’rumlerierne’ fra ’DEN FORFÆRDENDE OMVÆLTNING’  komme til udtryk i skiftende bekymringer.

I bekymringer for atomkrig, overbefolkning, biosfærens arts-decimering, Jordens overophedning, råstofmangel, terrorisme, kommunisme, islam, aktiemarkedets labilitet etc..

Ialt imens ’DEN FORFÆRDENDE OMVÆLTNING’ accellererer exponentielt derudaf. 

I 30 år har jeg - blandt andre gøremål - tumlet med denne problemstilling. Jeg bruger bl.a. Hard SF*- formen , uden dog at opbygge handlingsforløb.
(*hard science fiction, hvor man ikke går på kompromis med den p.t. eksisterende naturvidenskabelige viden)