Externalisering           Indhold         Kap. 1          Kap. 2          Kap. 3          Appendix           Referencer
- Kaare Kristensen

 

- 142 -

REFERENCER:

 

Ashby, W. R.

(1960) Design for a Brain.
Chapman & Hall LTD, Science Paperbacks.

Bruner, J. S.

(1966) Toward a Theory of Instruction.
 Harward Un. Press

Bunge, M.

(1967) Scientific Research.
Springer Verlag, New York Inc.

Burns, G. W;

(1972) The Science of Genetics

Day, B.

(1967) I’m the Only One Who knows What the Hell is going on.
Lintas, London

Dobzhansky, T.

(1951) Genetics and the Origin of Species.
Columbia Un. Press, New York

Dobzhansky, T.

(1962) Mankind Evolving.
New Haven and London, Yale Un. Press

Eccles, J. C.

(1970) Facing Reality.
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.

Einstein, A. &
Infeld, L.

(1961) Det moderne verdensbillede.
København.

Elton, C. S.

(1930) Animal Ecology and Evolution.
Clarendon Press, Oxford.

Flawell, J. H.

(1963) The Developmental Psychology of Jean Piaget.
D. van Mostrand Company Inc. Princeton, New Jersey

Frydenberg, O. &
Spärck, J. V.

(1963) Arv og race hos mennesket.
Berlingske Forlag. København.

Gains-Smith, A. C.

(1971) The Life Puzzle.
Oliver and Boyd, Edinburgh

Galbraith, J. K.

(1968) Det nye industrisamfund.
Gyldendal, København

Gregory, R. L.

(1966) Eye and Brain.
World University Library. London

Habermas, J.

(1971) Erkenntnis und Interesse.
Suhrkamp Verlag

Hebb, D. O.

(1966) A Textbook of Psychology.
W. B. Saunders Company, Philidelhpia, London

- 143 -

Hedegaard Jensen, P.

(1970) Numerisk styring. s. 316-325 i:
Bogen om EDB
.
Politikens forlag, København

Howells, W. W.

(1966) Homo Erectus. i Reading from Scientific American:
Human Variation and Origens
.
W. H. Freeman and Company, San Francisco and London

Kant, I.

(1966) Kant – i uddrag og oversat af J. Hartnack.
København.

Kroeber, A. L.

(1965) The Superorganic.
American Anthropologist
, 19.

Kurtén, B.

(1965) Menneskets udvikling.
Munksgård, København.

Lakatos, I. &

Musgrave, A. (ed)

(1970) Criticism and the Growth of Knowledge.
Cambridge Un. Press.

Lenneberg, E. H.

(1967) Biological Foundations of Language.
John Wiley & Sons, Inc., New York.

Lorenz, K.

(1965) Det såkaldt onde.
Schultz, København.

Madsen, K. B.

(1970) Systematologi.
Institute of General Psychology. Royal Danish School of Educational Studies.

Marx, K.

(1970) Karl Marx – i uddrag og oversat af Johs. Witt-Hansen. Berlingske forlag.

Mayr, E.

(1963) Animal Species and Evolution.
The Belknap Press of Harward Un. Press, Cambridge Massachusetts.

McLuhan, M.

(1964) Understanding Media.
McGraw-Hill, Book Company.

McLuhan, M.

(1967) The Medium is the Massage.
Penguin.

McLuhan, M. &

Fiore, Q.

(1968) War and Peace in the Global Village.
Bantam Books, New York, London, Toronto.

Monod, J.

(1971) Tilfældigheden og Nødvendigheden.
Fremad, København.

 

- 144 -

Nielsen, A.

(1962) Insektstater.
Munksgårds Forlag. København.

Piaget, J.

(1972) Psykologi og Erkendelsesteori.
København.

Popper, K. R.

(1945) The Open Society and Its Enemies.
London, Routledge & Kegan Paul.

Popper, K. R.

(1957) Poverty of Historicism.
Routledge & Kegan Paul, London.

Popper, K. R.

(1959) The Logic of Scientific Discovery.
Harper Torchbooks, New York.

Popper, K. R.

(1963) Conjectures and Refutations.
Routledge & Kegan Paul, London.

Popper, K. R.

(1972) Objective Knowledge.
Oxford, Clarendon Press.

Radnitzky, G.

(1970) Contemporary Schools of Metascience.
Akademiförlaget, Göteborg.

Rapaport, A.

(1952) What is Semantics? p.11-25 I:
Hayakawa (1962) The Use and Misuse of Language.
Premier Book, Harper & Row.

Thomas, C. A.

(1970) The Theory of the Master Gene. i: Schmitt, F. O. (ed) The Neurosciences – Second Study Program.
The Rockefeller Un. Press, New York

Tranekjær Rasmussen, E.

(1964) Bevidsthedsliv og erkendelse.
Munksgaard. København.

Ungar, G. &
Desiderio, D. M. &
Parr, W.

(1972) Isolation, Identification and Synthesis of a Specific-behaviour-inducing Brain Peptide. Nature, Vol. 238, July 28.

Von Frisch, K.

(1965) Om bierne.
København.

Østergaard, L.

(1961) Den psykologiske testmetode og dens relation til klinisk psykologi.
Munksgaard, København.